نام واحد : صنایع غذائی شیرین تک گیلان

نام محصول : انواع کلوچه

 • سریال مجوز : 2818454
 • شماره مجوز : 3
 • تاریخ مجوز : 06/01/1390
 • کد محصول : 15411250
 • شرح محصول : انواع کلوچه
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 55%
  55%