نام واحد : رقیه رسولی

نام محصول : بسته بندی روغن زیتون

 • سریال مجوز : 2114178
 • شماره مجوز : 118/23259
 • تاریخ مجوز : 25/12/1389
 • کد محصول : 15141245
 • شرح محصول : بسته بندی روغن زیتون
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 1%
  1%