نام واحد : منصور عرب پور امرودی - مریم ابولی چناروئی

نام محصول : سبزیجات منجمد بسته بندی شده

 • سریال مجوز : 2611408
 • شماره مجوز : 4/50740
 • تاریخ مجوز : 09/12/1389
 • کد محصول : 15131112
 • شرح محصول : سبزیجات منجمد بسته بندی شده
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%