نام واحد : ابراهیم وقاسم نبی لو

نام محصول : نقل

 • سریال مجوز : 1200637
 • شماره مجوز : 12443
 • تاریخ مجوز : 17/12/1376
 • کد محصول : 15431321
 • شرح محصول : نقل
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%