نام واحد : بهکام نوش گلپایگان-شرکت

نام محصول : فرآوره های یخی خوراکی

 • سریال مجوز : 1339798
 • شماره مجوز : 4524
 • تاریخ مجوز : 31/01/1390
 • کد محصول : 100000229
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 81%
  81%