نام واحد : صنایع غذایی بیتا گل آذربایجان

 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : ارومیه
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : ****434
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی فاز 2 توسعه کیلومتر 9 جاده ارومیه -ریحان آباد
 • تلفن واحد : ****434
 • مدیر : باقر فیروزی
 • تلفن مدیر : *******914
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ارومیه دو

نام محصول : شوریجات

 • سریال مجوز : 1207922
 • شماره مجوز : 110/47296
 • تاریخ مجوز : 16/11/1389
 • کد محصول : 15131210
 • شرح محصول : حفاظت ازفساد میوه جات وسبزیجات بروش شوریجات وترشیجات
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%