نام واحد : حمیدرضا کاویان پور

نام محصول : پودر ادویه جات

 • سریال مجوز : 1506704
 • شماره مجوز : 2026
 • تاریخ مجوز : 01/02/1390
 • کد محصول : 15492416
 • شرح محصول : پودرادویه جات
 • ظرفیت : 20 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 24%
  24%