نام واحد : صنایع غذایی گرینه

نام محصول : پنیر ومشتقات

 • سریال مجوز : 1936149
 • شماره مجوز : 4377
 • تاریخ مجوز : 05/12/1389
 • کد محصول : 15201260
 • شرح محصول : پنیر ومشتقات
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%