نام واحد : سردخانه پاک سیب - خلیل مهدویه و شرکا

نام محصول : سردخانه بالای صفر

 • سریال مجوز : 1200030
 • شماره مجوز : 4025
 • تاریخ مجوز : 30/03/1369
 • کد محصول : 15135011
 • شرح محصول : سردخانه بالای صفر
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%