نام واحد : طلای سفید گنبد

نام محصول : تصفیه انواع روغن

 • سریال مجوز : 3813590
 • شماره مجوز : 1614
 • تاریخ مجوز : 13/02/1390
 • کد محصول : 15141410
 • شرح محصول : تصفیه انواع روغن خام نباتی
 • ظرفیت : 45,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 26%
  26%