نام واحد : تعاونی تولیدی روغن کنجد احمد شماره یک اردکان

 • استان : یزد
 • شهر : اردکان
 • نشانی شرکت : یزداردکان خ...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : یزد اردکان شهرک صنعتی قطعه13 بخش غذایی
 • تلفن واحد : *******352جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسین خلیلی صدرآبادی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اردکان

نام محصول : تصفیه روغن کنجد

 • سریال مجوز : 3425830
 • شماره مجوز : 6251
 • تاریخ مجوز : 14/02/1390
 • کد محصول : 15141414
 • شرح محصول : تصفیه روغن کنجد
 • ظرفیت : 3,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 55%
  55%