نام واحد : تعاونی تولیدی روغن کنجد احمد شماره یک اردکان

نام محصول : تصفیه روغن کنجد

 • سریال مجوز : 3425830
 • شماره مجوز : 6251
 • تاریخ مجوز : 14/02/1390
 • کد محصول : 15141414
 • شرح محصول : تصفیه روغن کنجد
 • ظرفیت : 3,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 55%
  55%