نام واحد : کشت و صنعت آب و آفتاب کیان

نام محصول : ترشی سیر

 • سریال مجوز : 3813602
 • شماره مجوز : 840
 • تاریخ مجوز : 29/01/1390
 • کد محصول : 15131231
 • شرح محصول : ترشی سیر
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%