نام واحد : صنایع غذایی صهبانوش کوثر

 • استان : لرستان
 • شهر : بروجرد
 • نشانی شرکت : بروجرد خیابان...
 • تلفن شرکت : ********913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بروجرد شهرک صنعتی
 • تلفن واحد : ********913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : عباس روستایی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بروجرد1

نام محصول : عصاره مالت

 • سریال مجوز : 2911577
 • شماره مجوز : 2269
 • تاریخ مجوز : 18/02/1390
 • کد محصول : 15491330
 • شرح محصول : عصاره مالت
 • ظرفیت : 11,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدمالتاوماءالشعیر(1553)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%