نام واحد : شرکت بازرگانی مبین تجارت مهدی جنوب

 • استان : هرمزگان
 • شهر : بندرعباس
 • نشانی شرکت : بندرعباس-...
 • تلفن شرکت : ********************076جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بندرعباس-شهرک صنعتی شماره1
 • تلفن واحد : ********************091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد محمدی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بندرعباس 1

نام محصول : بسته بندی خشکبار

 • سریال مجوز : 3205030
 • شماره مجوز : 2171
 • تاریخ مجوز : 05/02/1390
 • کد محصول : 15492170
 • شرح محصول : بسته بندی خشکبار
 • ظرفیت : 450 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 37%
  37%