نام واحد : تعاونی شفابخش دیمه

نام محصول : آب معدنی

 • سریال مجوز : 1806652
 • شماره مجوز : 453
 • تاریخ مجوز : 21/01/1390
 • کد محصول : 15541120
 • شرح محصول : اب معدنی
 • ظرفیت : 100,000 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 15%
  15%