نام واحد : احمدرضامحمودی و مصطفی محمودی و سیدرسول هاشمی شمس آبادی

نام محصول : یخ

 • سریال مجوز : 1806655
 • شماره مجوز : 456
 • تاریخ مجوز : 21/01/1390
 • کد محصول : 15492610
 • شرح محصول : یخ
 • ظرفیت : 8,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 7%
  7%