نام واحد : تافتون صنعت جونقان

نام محصول : نان صنعتی نان اروپایی

 • سریال مجوز : 1806656
 • شماره مجوز : 878
 • تاریخ مجوز : 29/01/1390
 • کد محصول : 15411141
 • شرح محصول : نان صنعتی - نان اروپائی
 • ظرفیت : 6,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 35%
  35%