نام واحد : کارخانه قند میاندوآب

نام محصول : قندازشکر

 • سریال مجوز : 1200061
 • شماره مجوز : 1102/224
 • تاریخ مجوز : 20/02/1389
 • کد محصول : 15421220
 • شرح محصول : قندازشکر
 • ظرفیت : 14,400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%