نام واحد : مهدی نجفی ملکزاده

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : شبستر
 • نشانی شرکت : شبستر خ بهمن...
 • تلفن شرکت : *******471جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شبستر
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : مهدی نجفی ملکی
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : تمبرهندی ومشابه

 • سریال مجوز : 1143653
 • شماره مجوز : 5371
 • تاریخ مجوز : 18/02/1390
 • کد محصول : 15131131
 • شرح محصول : تمبرهندی ومشابه
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 52%
  52%