نام واحد : محمد جواد شعبان زاده اردکان

نام محصول : قند حبه از شکر

 • سریال مجوز : 1936207
 • شماره مجوز : 13190
 • تاریخ مجوز : 13/02/1390
 • کد محصول : 15421221
 • شرح محصول : قند کله وحبه ازشکر
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 4%
  4%