نام واحد : شرکت سارونه

نام محصول : مارمالاد

 • سریال مجوز : 1200069
 • شماره مجوز : 110/6052
 • تاریخ مجوز : 21/02/1391
 • کد محصول : 15131462
 • شرح محصول : مارمالاد
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%