نام واحد : مهدی غلامی اکبری

نام محصول : کنجاله سویا

 • سریال مجوز : 1143676
 • شماره مجوز : 5738
 • تاریخ مجوز : 19/02/1390
 • کد محصول : 15141254
 • شرح محصول : کنجاله سویا
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 6%
  6%