نام واحد : جبار احمدی

نام محصول : درجه بندی وبسته بندی سبزیجات

 • سریال مجوز : 2114224
 • شماره مجوز : 118/2929
 • تاریخ مجوز : 19/02/1390
 • کد محصول : 15132120
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی سبزیجات
 • ظرفیت : 72 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%