نام واحد : غلامرضا جنگلی و فرزانه خوشبخت

نام محصول : روغن خام کنجد

 • سریال مجوز : 1936212
 • شماره مجوز : 13216
 • تاریخ مجوز : 19/02/1390
 • کد محصول : 15141214
 • شرح محصول : روغن خام کنجد
 • ظرفیت : 900 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 3%
  3%