نام واحد : گلفام ارومیه

نام محصول : سس گوجه فرنگی

 • سریال مجوز : 1200070
 • شماره مجوز : 15905
 • تاریخ مجوز : 18/07/1362
 • کد محصول : 15492432
 • شرح محصول : سس گوجه فرنگی
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%