نام واحد : مهدی حسینی نژاد برفوئیه

نام محصول : انجمادوبسته بندی ماهی ومیگو

 • سریال مجوز : 2611502
 • شماره مجوز : Apr-96
 • تاریخ مجوز : 04/02/1390
 • کد محصول : 15121420
 • شرح محصول : انجمادوبسته بندی ماهی ومیگو
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%