نام واحد : صنایع غذایی آتین بین الملل

نام محصول : درجه بندی وبسته بندی انواع چای

 • سریال مجوز : 3425850
 • شماره مجوز : 7309
 • تاریخ مجوز : 24/02/1390
 • کد محصول : 15491213
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی انواع چای
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 80%
  80%