نام واحد : آفتاب تابان پایدار

نام محصول : سبزیجات منجمد بسته بندی شده

 • سریال مجوز : 2220702
 • شماره مجوز : 5449
 • تاریخ مجوز : 25/02/1390
 • کد محصول : 15131112
 • شرح محصول : سبزیجات منجمد بسته بندی شده
 • ظرفیت : 1,750 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 5%
  5%