نام واحد : تعاونی تولید و بسته بندی مواد غذایی تقدیم کلاله

 • استان : گلستان
 • شهر : کلاله
 • نشانی شرکت : کلاله روستای...
 • تلفن شرکت : *******174جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کلاله
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : مصطفی الهی
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : تولید و بسته بندی اجیل

 • سریال مجوز : 3813634
 • شماره مجوز : 1851
 • تاریخ مجوز : 18/02/1390
 • کد محصول : 15492111
 • شرح محصول : تولید وبسته بندی آجیل
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 1%
  1%