نام واحد : نشاط اور سلامت دز

 • استان : خوزستان
 • شهر : دزفول
 • نشانی شرکت : خ پیام آوران...
 • تلفن شرکت : *******641جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : دزفول شهرک صنعتی2
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محمد کاج
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی دزفول 2

نام محصول : فرآوری وبسته بندی قارچ خوراکی

 • سریال مجوز : 2021442
 • شماره مجوز : 3441
 • تاریخ مجوز : 19/02/1390
 • کد محصول : 15132141
 • شرح محصول : فرآوری وبسته بندی قارچ خوراکی
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 32%
  32%