نام واحد : فرزاد ویسی

نام محصول : آبمیوه گازدار

 • سریال مجوز : 2506216
 • شماره مجوز : 150/4462
 • تاریخ مجوز : 26/02/1390
 • کد محصول : 15131780
 • شرح محصول : آبمیوه گازدار
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%