نام واحد : تعاونی 49 میاندوآبصنایع غذایی آکال

نام محصول : کمپوت میوه جات

 • سریال مجوز : 1201139
 • شماره مجوز : 9801
 • تاریخ مجوز : 27/09/1376
 • کد محصول : 15131510
 • شرح محصول : حفاظت ازفسادمیوه جات وسبزیجات بروش کمپوت میوه جات
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%