نام واحد : شرکت تعاونی مهرگستران آنامیس

نام محصول : یخ

 • سریال مجوز : 3205054
 • شماره مجوز : 3936
 • تاریخ مجوز : 27/02/1390
 • کد محصول : 15492610
 • شرح محصول : یخ
 • ظرفیت : 15,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 34%
  34%