نام واحد : شرکت تعاونی مهرگستران آنامیس

 • استان : هرمزگان
 • شهر : بندرعباس
 • نشانی شرکت : بندر...
 • تلفن شرکت : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بندرعباس-ناحیه صنعتی ایسین
 • تلفن واحد : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مهرزاد حق شناس
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : ناحیه صنعتی ایسین

نام محصول : یخ

 • سریال مجوز : 3205054
 • شماره مجوز : 3936
 • تاریخ مجوز : 27/02/1390
 • کد محصول : 15492610
 • شرح محصول : یخ
 • ظرفیت : 15,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 34%
  34%