نام واحد : امیرحسین رزمجوی

نام محصول : درجه بندی وبسته بندی ادویه جا

 • سریال مجوز : 1203838
 • شماره مجوز : 4850
 • تاریخ مجوز : 15/04/1379
 • کد محصول : 15492411
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی ادویه جات
 • ظرفیت : 4,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%