نام واحد : امیرحسین رزمجوی

نام محصول : نان بستنی وویفر

 • سریال مجوز : 1203838
 • شماره مجوز : 4850
 • تاریخ مجوز : 15/04/1379
 • کد محصول : 15411146
 • شرح محصول : نان بستنی
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%