نام واحد : شرکت مجتمع صنایع غذایی لبنی و بستنی میهن -تمدید 37697

نام محصول : نوشیدنی گیاهی برپایه شیره خرما بدون گاز - انواع نوشیدنی

 • سریال مجوز : 1789790
 • شماره مجوز : 23099
 • تاریخ مجوز : 24/02/1390
 • کد محصول : 100000069
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%