نام واحد : شرکت مجتمع صنایع غذایی لبنی و بستنی میهن - تمدید 37699

نام محصول : غذای اماده ونیمه اماده - انواع غذاهای منجمد

 • سریال مجوز : 1789791
 • شماره مجوز : 23096
 • تاریخ مجوز : 24/02/1390
 • کد محصول : 15492350
 • شرح محصول : غذای های اماده ونیمه اماده برپایه انواع گوشت
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%