نام واحد : بوران کوهین جنوب

نام محصول : شیرین کردن وتصفیه وبسته بندی اب اشامیدنی

 • سریال مجوز : 3205059
 • شماره مجوز : 3727
 • تاریخ مجوز : 25/02/1390
 • کد محصول : 15541141
 • شرح محصول : شیرین کردن وتصفیه وبسته بندی اب اشامیدنی
 • ظرفیت : 252,000 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 94%
  94%