نام واحد : عصمت عبدیلی خالدآباد

نام محصول : عصاره گیاهی

 • سریال مجوز : 1201595
 • شماره مجوز : 2042
 • تاریخ مجوز : 30/02/1376
 • کد محصول : 15491310
 • شرح محصول : عصاره های گیاهی
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%