نام واحد : تهیه و توزیع مواد غذایی و لبنی و پخش بسیم شقایق بابل

 • استان : مازندران
 • شهر : بابل
 • نشانی شرکت : بابل خ دکتر...
 • تلفن شرکت : ******111جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی منصور کنده
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : ابولحسن امامی حمزه کلائی
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بابل(منصورکنده)

نام محصول : سردخانه دومداره

 • سریال مجوز : 3026753
 • شماره مجوز : 701/4881
 • تاریخ مجوز : 26/02/1390
 • کد محصول : 15135013
 • شرح محصول : سردخانه دومداره
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 72%
  72%