نام واحد : تولید ماسه چسبدار ایران

نام محصول : ماسه ریخته گری پوشش داده شده با رزین (ماسه رزینی)

 • سریال مجوز : 590048000000
 • شماره مجوز : 4332
 • تاریخ مجوز : 18/02/1395
 • کد محصول : 1410412419
 • شرح محصول : ماسه ریخته گری پوشش داده شده با رزین (ماسه رزینی)
 • ظرفیت : 63,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سنگ -شن وماسه وخاک رس(1410)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%