نام واحد : بهسا اتانول پارس

 • استان : اردبیل
 • شهر : اردبیل
 • نشانی شرکت : تهران -...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : اردبیل - شهرک صنعتی 2
 • تلفن واحد : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سیدمحمود میرلوحی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اردبیل 2

نام محصول : انواع الکل اتیلیک ازمواد تخمیرشده

 • سریال مجوز : 3512865
 • شماره مجوز : 125/2650
 • تاریخ مجوز : 24/02/1390
 • کد محصول : 15511110
 • شرح محصول : انواع الکل اتیلیک ازمواد تخمیرشده
 • ظرفیت : 15,000,000 لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تقطیر-تصفیه امیختن انواع عرقیات -تولیدالکل اتیلیک ازموادتخمی(1551)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 9%
  9%