نام واحد : تعاونی 29

نام محصول : درجه بندی وبسته بندی میوه جات

 • سریال مجوز : 1201610
 • شماره مجوز : 5341
 • تاریخ مجوز : 29/04/1379
 • کد محصول : 15132110
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی میوه جات وسبزیجات
 • ظرفیت : 4,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%