نام واحد : شهدزاد

نام محصول : بسته بندی آردوکاکائوونسکافه

 • سریال مجوز : 1201612
 • شماره مجوز : 4909
 • تاریخ مجوز : 17/07/1378
 • کد محصول : 15431120
 • شرح محصول : بسته بندی کاکائو
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%