نام واحد : شرکت تعاونی تولیدی توزیعی ویس جیرفت

نام محصول : خمیر خرما

 • سریال مجوز : 2611532
 • شماره مجوز : 90/41094
 • تاریخ مجوز : 31/02/1390
 • کد محصول : 15131445
 • شرح محصول : خمیرخرما
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 6%
  6%