نام واحد : عمران مومان چابهار

نام محصول : پرلیت دانه بندی شده

 • سریال مجوز : 590049000000
 • شماره مجوز : 118/11503
 • تاریخ مجوز : 06/05/1394
 • کد محصول : 1429412337
 • شرح محصول : پرلیت دانه بندی شده
 • ظرفیت : 8,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سایرمعادن طبقه بندی نشده درجای دیگر(1429)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%