نام واحد : شرکت تعاونی 34 بسته بندی خشکبار مهاباد

نام محصول : چای خشک بسته بندی شده

 • سریال مجوز : 1201660
 • شماره مجوز : 110/18022
 • تاریخ مجوز : 10/05/1391
 • کد محصول : 15491211
 • شرح محصول : چای خشک بسته بندی شده
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%