نام واحد : زرین جام النا

نام محصول : حلوا کنجدی

 • سریال مجوز : 3120545
 • شماره مجوز : 5485
 • تاریخ مجوز : 31/02/1390
 • کد محصول : 15431354
 • شرح محصول : حلوا کنجدی
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%