نام واحد : مروارید صید هرمز

 • استان : هرمزگان
 • شهر : بندرعباس
 • نشانی شرکت : بندرعباس-رو...
 • تلفن شرکت : ***********076جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بندرعباس-شهرک صنعتی2
 • تلفن واحد : ***********076جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : فتح الله مختاری
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بندرعباس2

نام محصول : سردخانه زیرصفر

 • سریال مجوز : 3205061
 • شماره مجوز : 3604
 • تاریخ مجوز : 24/02/1390
 • کد محصول : 15135012
 • شرح محصول : سردخانه زیرصفر
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 35%
  35%