نام واحد : سکینه رفعتی

نام محصول : کارتن بسته بندی تبدیل ورق به کارتن

 • سریال مجوز : 2611542
 • شماره مجوز : Apr-23
 • تاریخ مجوز : 01/03/1390
 • کد محصول : 21021211
 • شرح محصول : کارتن بسته بندی تبدیل ورق به کارتن
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 5%
  5%