نام واحد : خشک میوه

نام محصول : بسته بندی خشکبار

 • سریال مجوز : 1200319
 • شماره مجوز : 6403
 • تاریخ مجوز : 10/07/1375
 • کد محصول : 15492170
 • شرح محصول : بسته بندی خشکبار
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%