نام واحد : تحفه نصف جهان

نام محصول : انواع بستنی وبستنی یخی برپایه شیر

 • سریال مجوز : 2021482
 • شماره مجوز : 3730
 • تاریخ مجوز : 22/02/1390
 • کد محصول : 15201270
 • شرح محصول : انواع بستنی وبستنی یخی برپایه شیر
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 62%
  62%