نام واحد : ساعی

نام محصول : پنیر هلندی

 • سریال مجوز : 1200509
 • شماره مجوز : 16462
 • تاریخ مجوز : 24/12/1361
 • کد محصول : 15201254
 • شرح محصول : پنیر هلندی
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%